Insamling: Flaggor

Nordiska museet har en lång tradition av att samla svenska folkets minnen. 1943 skickade museet ut en frågelista med rubriken Svenska flaggans bruk. I samband med utställningen Flaggor vill nu museet ställa frågor om hur svenskar idag använder den svenska flaggan, men också andra flaggor.

Svaren kommer att förvaras i Nordiska museets arkiv och finnas tillgängliga för forskning. Vi ser gärna att du anger ditt namn. Men du får givetvis vara anonym om du så önskar.